Analyse van de optimale samenstelling microvoedingsstoffen

Het verbruik van en de behoefte aan microvoedingsstoffen verschilt per individu. Bij (top) sporters luistert dit nog nauwkeuriger en dient gedifferentieerd geanalyseerd te worden. Zo zijn onder meer het type sport, de trainingsfrequentie, persoonlijke constitutie, voedingsplan en ambities van belang bij het samenstellen van de HCK® microvoedingsstoffen op maat en specifieke behoefte.

Om de voor u ideale microvoedingsstoffen en doseringen vast te stellen, maakt HfS gebruik van verschillende analytische methodes.

Meten is weten:

  1. Vragenlijst
  2. 24-uurs Hart-Ritme-Variatie-Meting.
  3. Laboratoriumwaarden (bloed, urine, cellen)
  4. Faeces/ontlastingsonderzoek.

Database
Een uitgebreide database geeft ons inzicht in de behoefte aan microvoedingsstoffen voor (top)sporters. De database is gedetailleerd en gedifferentieerd opgebouwd. Zo wordt inzicht verkregen in verschillen in leeftijd, geslacht, type sport, aantal trainingsuren, leeftijd, geslacht, voedingsplan en alle andere voor uw situatie relevante parameters.

HRV meting (Hart-Ritme-Variatie meting)
De 24 uurs hart-ritme-variatie meting geeft inzicht in de werking van het autonome zenuwstelsel (sympathisch, parasympathisch en enterisch). Uit de analyse blijkt de mate van balans en energie van lichaam en geest. Ook de kwaliteit van de regeneratiefases wordt gedetailleerd in kaart gebracht.